Popis najboljih kredita

Trajanje
do 18 mjeseci

Iznos kredita
75 EUR - 4000 EUR

EKS max
7.26%

Trajanje
do 18 mjeseci

Iznos kredita
75 EUR - 4000 EUR

EKS max
7.26%

Trajanje
do 18 mjeseci

Iznos kredita
75 EUR - 4000 EUR

EKS max
7.26%

Trajanje
do 18 mjeseci

Iznos kredita
75 EUR - 4000 EUR

EKS max
7.26%

Što je namjenski kredit?

Što su namjenski krediti – krediti općenito

Prema Zakonu o obveznim odnosima kredit zapravo predstavlja dvostranoobvezni ugovorni odnos u kojem se jedna ugovorna strana odnosno kreditna institucija tj. banka obvezuje klijentu odnosno ugovaratelju kredita na raspolaganje staviti određeni iznos novca ( može se ugovoriti na određeno ili neodređeno vrijeme), za neku namjenu ili bez namjene, a ugovaratelj kredita tj. klijent se obvezuje banci plaćati kamate kao naknadu za pozajmljivanje novca i novac vratiti prema uvjetima utvrđenim ugovorom. Takav ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku te se njime utvrđuju iznos te uvjeti davanja, korištenja i vraćanja kredita. Sukladno navedenom, glavna podjela koja proizlazi iz navedene definicije je nenamjenski / namjenski krediti. Ovo razlikovanje ima i velikog utjecaja na same uvjete koje klijent mora zadovoljiti kako bi mu kredit bio odobren pa je tako nenamjenski kredit u većini slučajeva najbrži kredit jer nema dodatnih uvjeta kako što je to slučaj kadasuupitanju namjenski krediti. U nastavku ćemo detaljnije obrazložiti što je to namjenski kredit.

Što su namjenski krediti?

Kao što smo to već prethodno naveli postoje namjenski krediti i nenamjenski krediti. Namjenski krediti podrazumijevaju da novčana sredstva koja se dobiju na raspolaganje od banke imaju točno određenu namjenu odnosno da se tako dobiveni novac može koristit samo za ugovorom određenu svrhu. Pa je tako moguće da se npr. ugovori stambeni kredit kojem je svrha kupnja određene nekretnine te bi trošenje novca na bilo što drugo predstavljalo povredu ugovorne obveze koja za sobom povlači određene posljedice i to ponajprije pravo banke da prije isteka ugovorenog roka otkaže ugovor o kreditu. Posljedica raskida ugovora je da svaka strana mora vratiti drugoj ono što je na osnovu ugovora primila, što podrazumijeva nastanak duga prema banci ukoliko je novac potrošen u drugu svrhu. Dakle, namjenski kredit strogo određuje kako se može odnosno smije raspolagati dobivenim novcem, a u tu svrhu banka može zatražiti i dodatne instrumente osiguranja kao što je npr. osnivanje založnog prava.

Namjenski krediti – uvjeti

U većini slučajeva se kod nenamjenskih kredita radi o manjim iznosima dok namjenski krediti podrazumijevaju veću količinu novca iako to nije pravilo. Navedeno iz razloga jer će banka pristati dati veću količinu novca ako je sigurnija u što će se novac uložiti te da je njeno ulaganje dovoljno osigurano. Tako npr. kod stambenog kredita gdje banka daje na raspolaganje novčani iznos za kupnju stana, ista može zahtijevati da se njena tražbina osigura davanjem jamstva ili zasnivanjem založnog prava na stanu koji će se kupiti. Također, vrlo je bitno napomenuti da za svaki vrstu kredita banka vrši procjenu kreditne sposobnosti klijenta, a kako bi se ista uvjerila da će klijent moću ispunjavati svoje obveze po dospijeću. Tek ispunjavanjem svih uvjeta i davanjem svih osiguranja banka će pristupiti obrađivanju zahtjeva za kreditom te pristupiti potpisivanju ugovora. Namjenski krediti mogu uvelike pomoći prilikom pribavljanja novčanih sredstava kod većih investicija, ali se ugovorne odredbe uvijek moraju proučiti s oprezom.

Usporedi sve kredite odmah!

         
Ocjena: 4.8 / 5 (187 ocjena)

Početna » Što je namjenski kredit?