Javno.hr opet s vama!

Javno.hr je autorizirana društvena mreža gdje će smjeti objavljivati  i komentirati samo autori sa svojim punim imenom i prezimenom čiji će identitet prethodno provjeriti uredništvo.  Javno.hr želi biti prostor odgovorne, civilizirane i tolerantne javne rasprave o našoj povijesti, sadašnjosti i budućnosti. Ukoliko smatrate da tome i sami možete pridonijeti pošaljite tekst ili zatražite korisnički pristup javno.hr društvenoj mreži putem adrese: urednik@javno.hr

One comment on “Javno.hr opet s vama!
  1. Mr WordPress says:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *